København 2018

— Kalvebod Brygge

Byggeriet på Kalvebod Brygge, det nye administrative knudepunkt for Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen, bliver et markant byggeri ved indgangen til det centrale København. I den samlede kunststrategi for byggeriet har Creator Projects i samarbejde med Lars Rahbek udvalgt internationalt anerkendte kunstnere og unge danske kunsttalenter. For at understrege bygningens arkitektoniske strategi og brugervenlighed bruges kunsten til wayfinding og lokal stedsskabelse. Kunsten integreres både i stor og mindre skala. Ved at lade én kunstner skabe et værk til forpladsen samt den grønne sti, vil der skabes en sammenhæng i området omkring bygningen. Udendørs vil kunsten være med til at lede folk igennem området og skabe identitet i den nye bydel. Indenfor fordeles kunsten på centrale placeringer i det store bygningskompleks, således at flest muligt får glæde af de bygningsintegrerede kunstværker. For at skabe sammenhæng og genkendelse prioriteres færre kunstnere, hvis værker breder sig over større arealer flere steder i bygningerne. Visionen med kunstimplementeringen er, at kunsten skal udgøre et aktiv for hverdagslivet i byggeriet, idet den vil bidrage til et levende, stimulerende og nærværende miljø for brugere og besøgende.