Esbjerg 2023-

Kyst og Kunst

Kyst og Kunst er et forprojekt udarbejdet for Esbjerg Kommune af Creator Projects i samarbejde med tegnestuen Cobe, turismeekspert Lars B. Jørgensen og rådgiver Tvarnø&. Projektet viser, hvordan en gennemtænkt og sammenhængende brug af landskabsarkitektur og kunst langs hele kysten kan give mange nye muligheder for oplevelser af turisme i og omkring Esbjerg Kommune.

Forprojektet manifesterer sig i en 70 siders rapport og viser konkret, hvor og hvordan man på en klog måde stedvis kan tilføre de mange fine kvaliteter, som naturen og landska- bet rummer, noget ekstra, der vil kunne øge interessen for og glæden ved at bruge hele kyststrækningen. Derudover rummer rapporten forslag til, hvordan det i selve Esbjerg by og havn er muligt at skabe nye rum og nye indtryk, som gør både turistens og borgerens passage til en større oplevelse.