2019

Christian Lemmerz – Disegno

Sprog: Engelsk og dansk
Sideantal: 320
Type: Hardcover
Pris: 399 DKK inkl. moms DKK inkl. moms

UDSOLGT. Tekst af Marie Nipper, grafisk design af Spine Studio

Den tyskfødte kunstner Christian Lemmerz har altid tegnet. Siden han var ung dreng, har han med tegningen udforsket de eksistentielle spørgsmål, der knytter sig til det at være menneske. På trods af at være kendt som en af Danmarks største nulevende billedhuggere, vil Lemmerz således også definere sig selv som tegner. Selv mener han nemlig, at alle store billedhuggere i bund og grund er tegnere, der blot i tillæg besidder en fin følelse for skulpturens materialer.

I maj 2019 udgav Roulette Russe bogen Disegno, der præsenterer Lemmerz’ tegninger samt affotograferinger af hans skitsebøger, som aldrig har været vist før. Med udgivelsen er ønsket at give læseren oplevelsen af at være trådt ind i Lemmerz’ kunstneriske univers – et univers, hvor man gennem æstetikken føres ind i forskellige dele af hans motivverden, i den menneskelige psyke og dens mørkere sider. Bogens hovedærinde er derudover at give læseren en forståelse for Lemmerz’ fascination og vedholdende arbejde med tegningen som medie, hans tegneproces og de særlige kunstneriske kvaliteter, der for ham ligger heri.

Disegno er støttet af:
Ny Carlsbergfondet, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Beckett Fonden, C.A.C. Fonden, Statens Kunstfond og Lillian og Dan Finks Fond