2016

SPOR 1 Asger Dybvad Larsen

Sprog: Dansk og engelsk
Sideantal: 100
Type: Softcover
Pris: 100 DKK inkl. moms

Udsolgt. Tekst af Marie Nipper (Copenhagen Contemporary) og Victoria M. Christiansen (Creator Projects).

Hovedtematikken i Asger Dybvad Larsens (f. 1990) værker er en vedvarende undersøgelse af maleriet og dets materialitet. I en konstant dialog med kunsthistorien, herunder særligt efterkrigstidens minimalistiske og konceptuelle strategier, genfortolker han maleriets traditionelle materialer: lærred, pigment og blindrammer. Det gør han med udgangspunkt i en interesse for koblingen mellem det bevidste og ubevidste i kunstskabelsen, mellem det planlagte koncept og den intuitive proces.

SPOR giver i hver udgivelse ordet til en yngre dansk kunstner, der står ved begyndelsen af sin karriere. I et interview fortæller kunstneren om sit værk og de tanker, han eller hun gør sig omkring sin egen kunstneriske praksis. I SPOR 1 inviteres Asger Dybvad Larsen i samtale med Marie Nipper og Victoria Marie Christiansen.

SPOR-serien er støttet af 15. Juni Fonden og Solar Fonden.