Aarhus 2021-2023

— Aarhus Vand

Aarhus Vand sikrer sundhed gennem rent drikkevand – et økosystem med egne indbyggere, regler og koordinater, hvori alle, uagtet specifik arbejdsfunktion, bidrager til eksistensen, bevaringen og en bæredygtig vandforsyning.

Creator Projects har bidraget med kunstrådgivning i forbindelse med flytningen af Aarhus Vands hovedkontor i 2023, hvor det store nye domicil indbyder til en livlig hverdag i nutidige rammer. Det nye domicil er tegnet af CEBRA og direktionen har, siden det blev besluttet at bygge nyt domicil, haft fokus på at inddrage alle virksomhedens medarbejdere i processen med at designe det nye domicil.

Creator Projects har valgt at samarbejde med Jakob Kudsk Steensen (f. 1987, Køge, Danmark), hvis kunstneriske research er baseret på en undersøgelse og en poetisk fortolkning af de ubemærkede naturlige mirakler, der samler fysiske, virtuelle, virkelige og forestillede landskaber i immersive mixed reality installationer. Jakob Kudsk Steensen har bidraget til Aarhus Vands nye hovedkvarter med et ekstraordinært videoværk i stor skala – Catharsis: Surge.

Kunstværket er udviklet i tæt dialog med det nye domicil og repræsenterer en kunstnerisk afspejling af forholdet mellem teknologi og natur. Her inviteres beskueren til visuelt at engagere sig i vand, de organismer, det indeholder, organiske genstande og miljøet, hvilket vil bidrage til en forståelse for den omgivende natur, som involverer vådområder, søer og vandfornyelse, og tilsammen udgør et komplet økosystem. Catharsis: Surge er Jakob Kudsk Steensens første permanente værk i Danmark.

Foto: Barsk Projects. Jakob Kudsk Steensen, Catharsis: Surge, 2022.
Foto: Barsk Projects. Jakob Kudsk Steensen, Catharsis: Surge, 2022.
Foto: Barsk Projects. Jakob Kudsk Steensen, Catharsis: Surge, 2022.
Foto: Barsk Projects. Jakob Kudsk Steensen, Catharsis: Surge, 2022.
Foto: Barsk Projects. Jakob Kudsk Steensen, Catharsis: Surge, 2022.
Foto: Barsk Projects. Jakob Kudsk Steensen, Catharsis: Surge, 2022.
Foto: Barsk Projects. Jakob Kudsk Steensen, Catharsis: Surge, 2022.