Aarhus 2021-2023

— Aarhus Vand

Aarhus Vand sikrer sundhed gennem rent drikkevand – et økosystem med egne indbyggere, regler og koordinater, hvori alle, uagtet specifik arbejdsfunktion, bidrager til eksistensen, bevaringen og en bæredygtig vandforsyning.

Creator Projects bidrager med kunstrådgivning i forbindelse med flytningen af Aarhus Vands hovedkontor i 2023, hvor det store nye domicil indbyder til en livlig hverdag i nutidige rammer.

Det nye domicil er tegnet af CEBRA og direktionen har, siden det blev besluttet at bygge nyt domicil, haft fokus på at inddrage alle virksomhedens medarbejdere i processen med at designe det nye domicil. Vi glæder os til at annoncere kunsten til det nye domicil i Aarhus.

Foto: Aarhus Vand
Foto: CEBRA