København 2018

— Kalvebod Brygge

Byggeriet på Kalvebod Brygge, det nye administrative knudepunkt for Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen, er et markant byggeri ved indgangen til det centrale København. I den samlede kunststrategi for byggeriet har Lars Rahbek i samarbejde med Creator Projects udvalgt internationalt anerkendte kunstnere og unge danske kunsttalenter. For at understrege bygningens arkitektoniske strategi og brugervenlighed bruges kunsten til wayfinding og lokal stedsskabelse. Kunsten integreres både i stor og mindre skala. Den internationalt anerkendte kunstner Alicja Kwade har skabt et værk til forpladsen samt den grønne sti, og skaber dermed en sammenhæng i området omkring bygningen. Udendørs leder kunsten folk igennem området og skaber identitet i den nye bydel. Indenfor fordeles kunsten på centrale placeringer i det store bygningskompleks, således at flest muligt får glæde af de bygningsintegrerede kunstværker. For at skabe sammenhæng og genkendelse er der udvalgt få kunstnere, hvis værker breder sig over større arealer flere steder i bygningerne. Formålet med kunstimplementeringen er, at lade kunsten udgøre et aktiv for hverdagslivet i byggeriet, idet den vil bidrage til et levende, stimulerende og nærværende miljø for brugere og besøgende.