Hjalmer Brantings Plads 2021

— Københavns Kommune

I november 2021 blev en af Danmarks betydeligste digtere, Inger Christensen (1935-2008), hædret med et monument på Hjalmer Brantings Plads – kun et stenkast fra digterens hjem i mere end 30 år. Monumentet bidrager til den meget beskedne samling af skulpturer i det offentlige rum rejst til ære for navngivne danske kvinder. Kunstneren bag skulpturen er den danske samtidskunstner Kaare Golles (f. 1985), der i tæt samarbejde med Creator Projects og Københavns Kommune, har rejst et monument til ære for digteren nær Østre anlæg i København.

Kaare Golles har ønsket at skabe et monument for og ikke af Inger Christensen. Derfor er monumentet ikke en omsætning af hendes fysiske karakteristika i bronze, ej heller et forsøg på at udlægge hendes forfatterskab – det er en hommage til Inger Christensen. I skulpturen bearbejder Golles blandt andet elementer fra karyatiderne, de dekorative søjler udformet som kvindefigurer på Inger Christensens bopæl på Dag Hammarskjölds Allé samt de systemer, han ser optræde i hendes poesi. Med monumentet vil han hjælpe kendskabet til digterens tekster på vej, så de får lov til at leve deres eget liv i verden i dag. Monumentet for Inger Christensen bygger på en og samme tid på konventionelle stilfigurer inden for offentlige monumenter, samtidig med at værket leger med traditionerne. Uden hoved og gennembrudt af en plade fremviser figuren ikke et traditionelt skulpturelt portræt, men i stedet en krop, hvis mangel på identitetsmarkører peger på figuren som en almenmenneskelig og universel krop.

Monumentet er realiseret med generøs støtte fra Statens Kunstfond, Grosserer L. F. Foghts Fond, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Frimodt Heineke Fonden, Gangsted Fonden, Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune samt private bidragsydere.

Foto: Foto af David Stjernholm
Foto: Foto af David Stjernholm
Foto: Foto af David Stjernholm
Foto: Foto af David Stjernholm
Foto: Foto af David Stjernholm